Veel aandacht voor business modellen

12 januari 2015

logo beeckestijnOnderzoek Digital Marketing stand van zaken…

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft Service Check samen met Egbert Jan van Bel van Beeckestijn Business School het initiatief genomen in kaart te brengen in hoeverre Nederlandse organisaties ‘digital’ zijn in hun marketing strategie. De reden een Nederlands onderzoek te doen, is simpel. We zien veel onderzoeken over ‘digital trends’ verschijnen maar deze zijn vaak door derden gesponsord en/of internationaal die niet zomaar 1 op 1 geïnterpreteerd kunnen worden voor de Nederlandse situatie.

 

Wordt social media structureel ingezet om de dialoog met de consument aan te gaan? Of gebeurt dit (nog) ad hoc en op initiatief van een individu binnen de organisatie? Het onderzoek maakt inzichtelijk in hoeverre digital marketing is geaccepteerd en biedt tevens handvatten voor het bepalen van de digital marketing strategie voor de komende jaren!

Download gratis het whitepaper en lees de reacties van bijna 250 professionals in marketing en online op www.beeckestijn.org/kennis/downloads

De belangrijkste resultaten

De acceptatie van Digital Marketing (DIM) binnen Nederlandse B2B en B2C ondernemingen vordert langzaam, maar zeker. De ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar is beperkt. We zien een marginale groei in integratie van DIM binnen organisaties, maar bij de meeste organisaties is het nog (steeds) niet structureel ingebed.

De groep marketeers die zegt dat de invoering van DIM consequenties heeft of zal hebben voor het business model is gegroeid. Voor één op de twee Nederlandse bedrijven heeft Digital Marketing geleid tot een verandering van het business model; een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Net als vorig jaar, heeft voor het inzetten van een succesvolle digital marketing strategie commitment van het management nog steeds de hoogste prioriteit. Daarnaast spelen het op orde brengen van de hard- en software en de samenwerking over de afdelingen heen een belangrijke rol.

Het grootste obstakel voor marketeers zijn juist het commitment en de visie van het management. Gebrek aan kennis en tijd spelen binnen de Nederlandse organisaties ook een belangrijke rol.

Als belangrijkste marketingmiddelen voor 2015 zijn de website, social media en e-mail marketing genoemd. En dat is opvallend, want de helft van de respondenten zegt dat hun organisatiewebsite nog niet eens is ingericht op actief gebruik van digital marketing/social media. Gelukkig heeft 92% van de marketeers vertrouwen in zijn of haar eigen vermogen om zich aan te passen aan het veranderende DIM landschap.

Echter, voordat dit gaat slagen dienen er nog wel wat stappen te worden gezet. Organisaties dienen meer te investeren in DIM, zowel in kennis als in geld. Want nog steeds maar één op de elf organisaties heeft de volgende stap, de transformatie van Digital Marketing naar een samenwerkingsnetwerk met klanten, al gezet.