Social Mobile Life voor meer succes

23 januari 2013

Door Patrick Petersen –  In Nederland heeft – anno 2013 – bijna 70% minimaal één smartphone of tablet computer in bezit. Ruim 9 miljoen Nederlanders waren in 2012 al regelmatig aan het mobiel internetten en sociale media wordt op hoge snelheid vooral via de mobiel gebruikt. Het omslagpunt voor mobiel gebruik van Twitter en Facebook is al bereikt.

De mobiel staat voor relevantie, rijke content, snelheid, direct contact en gemak. Als we hierbij de enorme toename van het gebruik van een tablet pc optellen, dan is ook in Nederland de mobiele revolutie een feit. Geen flauwe branded apps maar mobiele toepassingen waarbij de content relevant, just-in-time, social, reactief en persoonlijk wordt aangeboden in een juiste context. Het gebruik via de mobiel is voor sommige sites al meer dan via de desktop en Google Android geeft aan dat vooral het lokale zoeken -naar bijvoorbeeld retailers of lokale vacatures- explosief stijgt. Eind 2012 werd één op de vijf zoekopdrachten naar vacatures via de mobiel uitgevoerd. Het gebruiken van sociale media -zoals LinkedIn- was bij recruiters al normaal. Nu scherpt de mobiel het contact tussen vacatureaanbieder en baanzoeker aan. De noodzaak van mobile matching lijkt aanstaande.

Mobility en realtime revolutie
Het gedrag van de klant, gebruiker of de consument onderweg kan worden omschreven als mobility. De klant gebruikt onderweg de mobiel voor snel (digitaal) contact en het consumeren van snelle content zoals soundbites. De mobiel wordt ook gebruik voor tijdverdrijf en als lokale zoekmachine. Via de mobiel kan snel informatie worden opgezocht en Google helpt mee door deze binnen die context relevant te maken. Google Mobile geeft aan dat bij zoekopdrachten op de mobiel er in 85% van de gevallen binnen 24 uur actie plaats vindt. Denk aan acties zoals het nabellen van een contact, het bezoeken van een winkel of (online) aankoop.

Mobile recruitment is geen trend meer
Het sollicitatiegedrag van werkzoekenden is aantoonbaar veranderd door de sociale en mobile revolutie. 76% van de gebruikers neemt de smartphone mee naar het werk.  Veel organisaties in Nederland denken dat mobile marketing iets is voor de toekomst. De klant, gebruiker en relatie wil juist nu al mobiel in contract treden met organisaties en eventuele werkgevers. Dit leidt aantoonbaar tot een mogelijke mismatch. De consument wil, maar de aanbieder denkt van niet.

Onderzoek Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek
Eind 2012 bleek uit analyses van de Intelligence Group -op het gehouden Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)- dat inmiddels zo’n 40% van de beroepsbevolking zich mobiel oriënteert op een baan. Vacatures zoeken, bekijken en verwerken via de tablet of smartphone dus. Daarbij valt tevens op dat de mobiel  vooral ‘ad-hoc’ wordt gebruikt om vacatures te bekijken.

Tot slot: het  5C-succesmodel van mobile marketing

Voor de eerste succesvolle aanzet van een mobile marketingstrategie kijken we naar het 5C-model van mobile succes. Bij de 5C’s draait het om Context, Connectivity, Community, Convenience en Content.  De Context waarbinnen de mobiel wordt ingezet, deze moet logisch en relevant zijn. Connectivity:  er moet een erkende mobiele relatie moet/bereikbaarheid. De C van Community gaat over de snelheid van mobiele content en hoe deze wordt gemixt in de sociale media. Maak het delen via de sociale media zo eenvoudig mogelijk. Convenience is het gemak dat keihard voorop moet staan en Contentstaat voor bewust voor de mobiel gemaakte en aangepaste content die juist bij gebruik op de mobiel een meerwaarde geeft.

7 tips voor mobile marketing (recruitment)

1.            Marketing met gebruik van de mobiel is wezenlijk anders dan de rest van de online marketing. De mobiel staat vooral voor             privacy en intimacy.

2.            Zorg als werkgever dat de vacatures ook via de e-mail op de mobiel gelezen kan worden.

3.            Onderzoekers van Google Mobile, Forrester en Nielsen verwachten een nog grotere groei van het mobiele bereik en gebruik wereldwijd; in 2014 zullen veel organisaties vooral via mobiele sites of apps met hun doelgroep communiceren.

4.            Maak een link in de sociale media zoals Twitter of mobiele versie van LinkedIn geschikt voor mobiele weergave.

5.            80% van de branded apps werkt niet. Werk aan een mobile marketingstrategie en het doordacht aangaan van een mobiele relatie met een prospect, klant of werknemer.

6.            Maak het mogelijk om eventueel ook via de mobiel te kunnen reageren op een vacature.

7.            De eerste sollicitaties via Skypen op de mobiel zijn al gehouden in Nederland. Maak het de mobiele werkzoekende makkelijk.

Patrick Petersen (@Onlinemarketeer op Twitter) is onder andere spreker, auteur, consultant en docent op gebied online marketing strategie, mobile marketingstrategie, sociale media marketing, contentmarketing, usability-conversie en zoekmachinemarketing.