“Recruitment is soms te procesgericht terwijl het om mensen gaat”

28 augustus 2014

Rik de BoerWe zitten middenin een digitale revolutie met de naweeën van een heel zware recessie. Dat is volgens Rik de Boer, managing partner van SchaalX, de trend én uitdaging die je nu ziet op het vlak van recruitment. “Bedrijven willen de beste mensen binnenhalen maar wel snel en goedkoop. Zo werkt het niet. Ik denk dat recruitment mensgedreven moet zijn. Relatiegericht in plaats van transactiegericht.”

De digitale revolutie gaat verder dan het intensief gebruik van social media. De Boer heeft het over een omwenteling. “Van oudsher was IT altijd beheer en zorgen dat er niets fout ging. Door de digitalisering is IT nu onderdeel van het primair klantproces geworden, het zit aan de voorkant. Door IT kun je het verschil maken. Door IT kun je concurrentievoordeel behalen, data verkrijgen, connected zijn. In plaats van massamediaal kun je one to one inspelen op de klantbehoefte. Je gaat andere relaties bouwen die zichtbare waarde moeten toevoegen.”

Specialistische kennis
Doordat de technologische veranderingen zo snel gaan, zaken steeds strategischer en tegelijkertijd complexer worden, ziet De Boer veel bedrijven worstelen met het anders vormgeven van processen en projecten. “De oude werkwijze van een project opstarten dat uit veel fases bestaat en maanden duurt, sluit niet meer aan op de snelheid die vandaag vereist is. Iedereen heeft het over Scrum en Agile management. Ik zie een deel van de traditionele banen verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. De gemiddelde accountant of jurist, zonder specialistische kennis, is over tien jaar niet meer nodig, want de computer kan het sneller en beter. Juist omdat kennis steeds sneller veroudert, hebben bedrijven steeds meer behoefte aan specialistische kennis. De online marketeer als functietitel bestaat eigenlijk al niet meer en is geëvalueerd in diverse specialisaties.”

Outputgedreven
Daarnaast ziet De Boer dat veel bedrijven zich conformeren aan de flexibelere klant. Die shopt immers niet meer van 9 tot 5. “Het nieuwe werken betekent gewoon werkplekonafhankelijk. Als werknemer krijg je verantwoordelijkheid maar je moet ‘m ook pakken. Je moet output kunnen leveren. Linksom of rechtsom maakt niet uit, overdag of ’s nachts, als je het maar doet. Niet iedereen vindt dat fijn. Want sommige mensen realiseren liever iets als onderdeel van een groep. Dat vinden ze prettiger dan puur op individuele output beoordeeld te worden.”

Niet procesgericht
De zware recessie van de laatste jaren heeft bij veel bedrijven geleid tot bezuinigingen. De Boer: “Werkgevers zoeken talent, terwijl de nadruk in de praktijk vaak op snelheid en prijs ligt. Zo krijg je de beste mensen niet. Dan moet je het recruitmentproces anders inrichten. De beste mensen krijg je door kritisch te zijn in wat je precies wilt en hier geen concessies in te doen. En ervoor te zorgen dat je in dat proces zorgvuldig bent, de ambities van de kandidaat serieus neemt en rekening houdt met de beleving gedurende de gehele procedure.”

Menselijk kapitaal
“Maar voor een dergelijke mensgerichte inrichting ontbreekt vaak tijd en geld”, vervolgt De Boer. “Het is bijzonder als ik grote bedrijven vraag naar hun belangrijkste succesfactor. Ze antwoorden allemaal: talentvolle mensen. De aandacht voor het goed opstellen van een vacature en de manier waarop ze vervolgens het sollicitatieproces ingaan, dat zijn soms twee werelden. Terwijl de keuze voor de juiste persoon met de juiste skills bepaalt of het bedrijf straks vooruitgaat of succesvoller wordt. Bovendien zal de beleving van sollicitanten met een slechte sollicitatie-ervaring steeds meer gevolgen hebben, omdat we ervaringen delen en informatie steeds transparanter wordt.”

Waardevolle connectie
In deze tijd waarin alles steeds meer connected is, waarin communities een belangrijke rol spelen, zetten bedrijven SchaalX in als specialistisch bureau om mensen te bereiken buiten hun eigen netwerk. “In de kern is ons doel het realiseren van een waardevolle verbinding tussen organisaties en professionals”, zegt De Boer. “En daar komt meer bij kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Recruitment is een vak dat geëvolueerd is en dat ook steeds complexer wordt.”

Van transactiegericht naar relatiegericht
De Boer: “Vroeger bestookte je kandidaten massamediaal. Tegenwoordig moet je een goed verhaal hebben dat past bij wat een kandidaat zoekt. Waarom zou iemand willen reageren op deze vacature? Je moet ook weten wat het bedrijf zelf wil. Wat wil je zijn? Dan ga je kanalen bepalen, een selectie maken, het hele proces inrichten. Als recruiter moet je het bedrijf en de kandidaat persoonlijk kennen. Anders mis je meer dan de helft van de relevante informatie om überhaupt te kunnen matchen. Het gaat naast inhoudelijke kennis vooral om nieuwe skills als mensen enthousiasmeren, draagvlak creëren, zelfwerkendheid of verantwoordelijkheid kunnen pakken. Recruitment moet daarom in mijn ogen relatie- en mensgedreven zijn. Want met de beste mensen win je, daar ben ik van overtuigd.”

Tips pagina 05

 

 

 

 

Dit interview met Rik de Boer is afgenomen door Annelies Kant van Kantekst

Over Rik de Boer

Rik de Boer is directeur en mede-oprichter van SchaalX, maar ook vooral ondernemer. Kansen zien, kansen pakken en realiseren, inspireren en verbinden.

SchaalX is recruitment partner en richt zich op de bemiddeling van hoger opgeleide professionals, voor vast en voor interim, in de vakgebieden marketing, digitaal, communicatie en sales.

Uitgangspunt is het realiseren van een waardevolle verbinding tussen organisaties en professionals.

Rik heeft ruime ervaring in nationale en internationale commerciële en marketingfuncties.

Na zijn opleiding International Marketing Management aan de HEAO en MBA werkte Rik in internationale marketingfuncties in Europa en vervolgens in de Verenigde Staten.