Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

18 januari 2014

Waar liggen kansen

Leusden – Wat is de rode draad in de vele onderzoeken over omgang en acceptatie van digital marketing en social media? Aan de vele onderzoeken die er worden uitgevoerd is wel te constateren dat het onderwerp over de nieuwe vormen van marketing en communicatie ‘in’ is. Veel conclusies leiden naar het ontstaan van een ‘talent gap’ tussen de ‘knows’ en ‘no-knows’.

 

Veel kennis over digital maar niet over implementatie & de metrics

Er wordt veel ervaring met digital marketing en social media opgedaan, maar er is een gebrek aan kennis over strategie, implementatie van digital marketing in organisaties en het opzetten en interpreteren van data (de analytics en metrics). Er is een verschil tussen de met digitale concepten ervaren en minder ervaren marketeers. De eersten zijn van mening dat ze gestructureerd kennis dienen bij te houden, omdat tools, modellen en middelen elkaar constant opvolgen. De minder moderne marketeer ziet deze valkuil niet…, komt dat door onwetendheid?

Ruwweg 40% van de marketeers geeft aan goed op de hoogte te zijn om antwoord te geven op de nieuwe media, modellen en concepten binnen digital marketing. Door werkervaring zijn ze vertrouwd geraakt met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van social, search en usability. Opvallend is echter dat dat zowel de marketeer die goed op de hoogte is van de nieuwe digitale concepten, ongeveer de gelijke uitdagingen ziet als de minder moderne collega. En dat is grip houden op data (analytics), het succesvol managen van de vele media (omnichannel) en het meekrijgen van de organisatie in de nieuwe vormen van marketing, klantcontact en verdienmodellen. Uit de onderzoeken ligt blijkbaar bij het laatste de grootste uitdaging. Er is een kennislacune aan het ontstaan tussen de digital marketeers en ‘de rest’ van de organisatie.

Waar liggen kansen

Waar liggen kansen

Spanningsvelden voor marketeers.

Hoe zit ’t tegenwoordig met uw carrière? Waar wilt u straks staan? Peter Verhoef en Peter Leeflang van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) brachten in hun onderzoek alle digitale marketing-uitdagingen in kaart en komen tot interessante spanningsvelden voor marketeers. De conclusies van beide professoren zullen u aanspreken… de uitdaging voor de moderne marketeer en communicator ligt in het verkrijgen van Customer Insights, het managen van sociale media en het relevant maken van het fenomeen ‘big data’.

Waar liggen kansen

Volgens Verhoef verzamelen bijna 20 procent van de ondervraagde marketeers allerlei gedetailleerde gegevens over klanten waarop o.m. marketing en communicatie wordt afgestemd. Dit zijn dan vooral de marketeers bij utilities, telco en finance. Over het algemeen zijn veel organisaties niet zo ver dat men beslissingen kan funderen op relevante informatie. Hoe nemen ze dan gefundeerde beslissingen?

De digitale marketing en social media ontwikkelingen hebben volgens de professoren Verhoef en Leeflang de meeste impact op de manier waarop we marketing uitvoeren. Het grote risico is echter dat er weinig aan kennisontwikkeling wordt gedaan om mee te gaan in de trends en ontwikkelingen. Zo zegt slechts 4 procent van de ondervraagden de noodzakelijke capaciteiten in huis te hebben om de nieuwe marketingfuncties goed genoeg te kunnen uitoefenen.

Waar liggen kansen