De ROI van uw opleiding

15 januari 2015


logo beeckestijnHoe overtuig ik mijn management?

Als u besluit een opleiding te gaan volgen, is uw eerste vraag… wat levert het op? Bij het investeren in een opleiding is het van belang dat u een interessant rendement behaalt. Een opleiding volgen is natuurlijk een financiële investering maar belangrijker nog, u steekt er ook veel tijd in. Vaak vergoedt de werkgever de kosten van de opleiding en investeert de deelnemer er privétijd in. Wat halen beide partijen concreet uit een opleiding? Beeckestijn Business School heeft hier onderzoek naar gedaan en komt tot de volgende conclusies:

Opbrengsten voor de werkgever:

  • Hogere productiviteit van de deelnemer. Door de opleiding leren deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden die vaak al tijdens de opleiding kunnen worden ingezet.
  • Advies en tips. Deelnemers kunnen tijdens de opleiding vraagstukken aan docenten, begeleiders en zelfs mede-studenten voorleggen en krijgen hiermee nuttige adviezen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
  • Het realiseren van een concreet plan van aanpak. Tijdens de opleiding bij Beeckestijn stelt de ‘student’ een eigen plan van aanpak op. Dat kan een digital of social marketingplan zijn, introductie van een nieuw product, ontwikkelen van een nieuwe verdienmodel, een klantgericht business-plan… plannen leveren een concrete financiële bijdrage aan de organisatie. Studenten ronden de opleiding af met een plan dat opgesteld voor de organisatie waar men werkzaam is. Ieder plan dient een strategie, tactische aanpak, concrete tijdsplanning te hebben en een business case. In de visie van Beeckestijn dient de opleiding binnen één jaar door de organisatie terugverdiend te worden.
  • Verhoging medewerkers-tevredenheid en -betrokkenheid. Doordat een medewerker in staat wordt gesteld een opleiding te volgen stijgt de tevredenheid en betrokkenheid significant. Medewerkers zien het als een erkenning dat de werkgever in haar of hem investeert.
  • Meer kennis in huis en minder afhankelijk van externen. Doordat medewerkers geheel up to date zijn met de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, is men beter in staat de zelf de werkzaamheden te verrichten en is minder afhankelijk van externe partijen.

Opbrengsten voor de deelnemer:

  • Meer kennis en kunde. De deelnemers zijn beter op de hoogte van de trends, ontwikkelingen, innovaties, nieuwe methodieken en cases.
  • Vergroting van de marktwaarde. Door het volgen van een opleiding en het behalen van een diploma stijgt de marktwaarde van deelnemers. Deelnemers zijn beter in staat promotie te maken binnen organisaties en verminderen de kans op ontslag.
  • Verhoging van plezier in het werk. Door een opleiding zijn de deelnemers beter in staat hun werk te doen hetgeen leidt tot meer plezier, minder stress en verlaging van het ziekteverzuim.
  • Delen van ervaringen. Tijdens de opleiding werken deelnemers veel samen en worden er ervaringen gedeeld.
  • Uitbreiding eigen netwerk en kennis concreet bijhouden. Na de opleiding worden deelnemers toegelaten tot het Beeckestijn alumni programma met veel gastcolleges en clinics. Dit stelt studenten in staat hun netwerk te onderhouden en hun kennis up to date te houden.