Wat werkgevers echt willen…

5 juli 2013

De meest populaire banen in digitale marketing

Waar liggen kansen

Volgens Google Trends is digital marketing inmiddels groter dan internetmarketing. Google Trends trekt deze conclusie op basis van geplaatste zoekopdrachten naar kennis en diensten van digital marketing. En omdat de vraag naar digital marketing expertise zo is toegenomen, groeit het aantal banen zo ongeveer in gelijke tred mee. Niet alleen bij de in digital marketing gespecialiseerde bureaus, maar vooral ook bij organisaties en instellingen.

De conclusie is helder… bedrijven investeren steeds meer in kennis en kunde op het vlak van digital marketing. Steeds meer managers zien digital marketing kennis en ervaring als een kerncompetentie. Zoekt u een nieuwe carrière in de digital marketing, hoe staat het dan met uw kennis en ervaring in dit sterk groeiende en uitdagende vakgebied?

Sterke groei digital marketingfuncties

Recentelijk kregen we de cijfers binnen over de sterke groei aan functies in digital en social voor Groot-Brittannië. Social media is groeiende en zit nog lang niet aan z’n maximum. Mobile sprint daar hard achteraan. Dit relatief nieuwe vakgebied is veelbelovend nu veel ondernemingen mobiele marketing en communicatie concreet in hun strategie hebben opgenomen.

Waar liggen kansen?
Functies op het gebied van e-mailmarketing (EMM) en CRM lopen iets terug in populariteit maar dat is vooral terug te voeren door de stabilisatie; na periodes van groei normaliseren deze vakgebieden. Beide specialismen zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid en  veel ondernemingen hebben daar veel tijd en geld in geïnvesteerd. CRM en EMM hebben alles met analytics te maken en juist dat specialisme neemt toe aan belang bij organisaties en daarmee dus ook de vraag naar online marketing analisten. Steeds meer marketeers en communicators zien in dat zonder relevante analytics alles nattevingerwerk is.

Maar voldoet u aan de eisen die werkgevers stellen?

Digital marketing functies zijn dus populairder dan ooit. De vraag naar kennis is enorm omdat kennis snel dient te worden vernieuwd. De ‘old school’ regels, wetten en modellen zijn passé, concurrenten komen uit onverwachte hoek en klanten geven de toon aan hoe ze benaderd willen worden. In één zin verklaard wat de urgentie van digital marketing is…

Wat zoeken werkgevers?
Maar wat zoeken werkgevers als ze op zoek gaan naar emnsen om invulling te geven aan de toegenomen vraag naar digital marketing expertise? Meer dan een kwart van alle marketingfuncties in Groot-Brittannië bevatte de afgelopen periode het woord ‘digital’ in de functie-titel. In onderstaande grafiek het aantal functies met de genoemde zoekwoorden in de functienaam.

De ’top jobs’ in online marketing

Grafiek 1

Criteria digital marketing functies

Maar, waar dient een digital marketingfunctie dan aan te voldoen? In onderstaande figuur een overzicht van de criteria waaraan iemand dient te voldoen voor een digital marketing functie. Het valt op dat er naast de inhoudelijke kennis ook veel naar de praktische ervaring wordt gevraagd. Bedrijven en instellingen, maar ook de adviesbureaus, willen de ‘dingen doen’. Het ‘how to do’ is extreem belangrijk: eenmaal de visie en strategie bepaald, is het de mouwen opstropen en aan het werk gaan! Niet gelijk adviesbureaus inhuren, maar zelf doen. En dat ‘zelf doen’ is niet ingegeven door de crisis, integendeel, kennis en kunde op het vlak van social en digital marketing wordt steeds meer gezien als een puur noodzakelijke kenniscompetentie binnen organisaties.

Grafiek 2

 

onderschat 2

 

Wellicht een goed idee om weer eens te checken of de wensen en vragen van werkgevers om capaciteiten, kennis en kunde op het gebied van online marketing matchenmet die van u.

Check the skills